Meséld
Mese nem csak gyerekeknek

Doktor Dolittle és az állatok - nyolcadik rész

Galantusz Grafika

Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok

Az oroszlánok főnöke

John Dolittle-nek ettől kezdve nagyon, de rettenetesen nagyon sok volt a dolga. Százával meg ezrével talált beteg majmokat, gorillákat, orangutánokat, csimpánzokat, kutyaképű babunokat, selyemmajmokat, szürkéket, vöröseket, mindenfélét - és nagyon sok már meg is halt.
Első dolga volt, hogy elválassza egymástól a betegeket és az egészségeseket. Aztán meg¬paran-csol¬ta Csi-Csinek meg az unokatestvérének, hogy építsenek neki fűből egy kis házat. Másod-szor meghagyta, hogy jöjjön el hozzá valamennyi még egészséges majom, hogy beoltsa őket.
Három nap és három éjjel jöttek, jöttek, egyre jöttek a majmok az erdőkből, hegyekből, völgyekből a kis fűházhoz, ahol a doktor reggeltől estig és estétől reggelig egy helyben ült, és egyre oltotta, folyton csak oltotta őket.
Aztán másik házat építtetett, nagyon nagyot, sok-sok ággyal, és ezekbe az ágyakba fektette a beteg majmokat.
Hanem olyan sok volt a betege, hogy az egészségesekből nem telt ki az ápolószemélyzet. Ezért követeket küldött a többi állathoz - az oroszlánokhoz, leopárdokhoz, antilopokhoz, hogy jöjjenek segíteni.
Csakhogy az oroszlánok vezére nagyon gőgös volt. Eljött ugyan a doktor betegágyakkal teli házához, de látszott rajta, hogy mérges és sértődött.
- Erre merészel engem megkérni - förmedt rá a doktorra -, engem, az állatok királyát?! Hogy én szolgáljak ki egy csomó piszkos majmot? Hiszen még harapófogóval sem nyúlnék hozzá¬juk! Még meg se enném őket!
Bár az oroszlán nagyon ordított, a doktor azon igyekezett, hogy ne lássék rajta az ijedtség.
- Nem is kértelek arra, hogy megedd őket - felelte nyugodt hangon. - Különben pedig nem is piszkosak! Ma reggel fürdettem meg valamennyit. Ezzel szemben a te bundádra ugyancsak ráférne egy kis kikefélés. Figyelj rám, mondok neked valamit. Eljöhet még az a nap, amikor az oroszlánok betegednek meg. És ha ti most nem segíttek a többi állatnak, megeshet, hogy ti is magatokra maradtok, amikor legnagyobb a baj. Gőgös emberek gyakran járnak így.
- Oroszlánoknak sosem eshet bajuk, legfeljebb ők csinálnak bajt másoknak - felelt az oroszlánok főnöke, és gőgösen felhúzta az orrát. Megfordult és elment. Úgy érezte, hogy nagyon okos volt, és kellően megőrizte méltóságát.
Erre persze a leopárdok is felfedezték magukban a gőgöt, és kijelentették, hogy ők sem segítenek. Mire az antilopok - bár túlságosan szelídek és félénkek voltak ahhoz, hogy a nagyragadozók módján szembe szálljanak a doktorral - a földet kapargatták patáikkal, és félszegen mosolyogtak, de kijelentették, hogy soha életükben nem voltak betegápolók, nem is értenek hozzá.
A szegény doktor majd megőrült aggodalmában. Törte a fejét, honnan teremtsen elő ápolószemélyzetet a sok ezer beteg majomhoz.
Amikor az oroszlánok királya hazaért, felesége, az oroszlánok királynője izgatottan kiáltozva szaladt ki elé a barlangból.
- Az egyik kölyök nem akar enni - mondta a királyné izgatottan -, nem tudom, mit csináljak vele. Tegnap este óta egy falatot nem tudok belédiktálni.
Idegességében sírni kezdett, egész testét rázta a zokogás, mert jó anya volt, ha oroszlán volt is.
A vezér besietett a barlangba, és megnézte a kicsinyeit - két nagyon helyes kis oroszlánkölyök feküdt a földön -, és bizony az egyik igazán rossz színben volt.
A férj ekkor elmesélte feleségének, hogy mit beszélt a doktorral, és hogy milyen büszkén-gőgösen bánt vele. De az oroszlánkirályné olyan dühös lett, hogy férjét, a királyt majdnem kidobta a barlangból.
- Esküszöm - kiabálta -, hogy nem vagy eszednél! Minden állat erről az emberről beszél, hogy milyen csodálatosan meg tud gyógyítani minden betegséget, hogy milyen kedves és jóindulatú, s hogy ő az egyetlen ember, aki beszél az állatok nyelvén! És most, éppen most, amikor a kicsinyünk beteg, éppen most sérted meg ezt az embert! Te ostoba! Hogy lehettél ilyen goromba a jó doktorhoz? Te, te!...
Haragjában alaposan megráncigálta az oroszlánfőnök sörényét.
- Azonnal eredj vissza ahhoz a fehér emberhez - rivallt rá -, és kérj tőle bocsánatot. Vidd magaddal a többi üresfejű oroszlánt is meg azokat az ostoba leopárdokat és antilopokat. És tegyél meg mindent, amit csak kíván a doktor. Talán akkor majd eljön, és megnézi a köly-künket. Most siess! De siess, ha mondom! Igazán nem értem, hogy tehettél ilyet!
Ezzel beszaladt a szomszéd barlangba, ahol egy másik oroszláncsalád lakott, és elbeszélte az egész történetet a szomszédasszonynak.
Az oroszlánok főnöke hát visszaballagott a doktorhoz, és így szólt:
- Éppen errefelé jártam, gondoltam, benézek. Kapott már valami segítséget?
- Nem - felelte a doktor -, nem kaptam, és igazán nagy bajban vagyok.
- Bizony, bizony, manapság nagyon nehéz jó munkaerőt kapni - mondta az oroszlán -, az állatoknak nincs kedvük dolgozni. Bizonyos szempontból nem is lehet tőlük rossz néven venni... Nos, minthogy bajban van, nem bánom, segítek, amennyire tőlem telik, azzal a feltétellel, hogy nem nekem kell ezt a mocskos népséget mosdatni. És azt is megmondtam az összes többi ragadozónak, hogy jöjjenek ide, és vegyék ki részüket a munkából. A leopárdok minden pillanatban itt is lehetnek... Aztán igaz is... most jut eszembe... otthon megbetegedett az egyik kicsinyünk. Nem hiszem, hogy valami jelentősebb dolog, de az asszony - tudja, milyenek az asszonyok - aggódik. Ha éppen arra jár ma este, talán benézhetne egy percre, jó?
A doktor nagyon boldog volt, mert minden oroszlán és leopárd, antilop, zsiráf és zebra és a hegyek, erdők és síkságok minden állata eljött, hogy segítsen neki munkájában. Annyian voltak, hogy már egész csapatokat volt kénytelen elküldeni, és csak a legügyesebbeket tartotta meg.
Ettől kezdve a majmok állapota gyorsan javult. A hét végén a nagy házban a fele ágy már üres volt. A második hét végére az utolsó beteg is meggyógyult.
Ezzel a doktor munkája véget ért. Hanem ekkorára már olyan fáradt volt, hogy hazament, lefeküdt, és három napig aludt egyfolytában, anélkül, hogy akár csak a másik oldalára fordult volna.

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://meseld.galanthus.hu/

Ezek is érdekesek lehetnek neked:

2020. november 09.
Hugh Lofting
Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok P...
2020. december 16.
Hugh Lofting
Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok Ú...
2021. január 19.
Hugh Lofting
Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok Ü...