Meséld.hu
Mese, nem csak gyerekeknek

A farkas meg a szamár

Kategória:
Találatok: 386
Görög népmese - A farkas meg a szamár
Galantusz Grafika illusztrációk

Görög népmese - A farkas meg a szamár

Egyszer a szamár kint legelészett a parlagon, s észrevette, hogy a farkas gonosz szándékkal közeledik fejéje. Menekülés lehetetlennek látszott, a védekezés meg reménytelennek.
„Többet ésszel, mint erővel” - gondolta a szamár, és így szólt a farkashoz:


- Jó, hogy jössz, már régóta mindenütt kereslek! Fontos üzenetet hoztam a számodra a faluból: községi bírónak akarnak megválasztani téged!
- Igaz ez? - hitetlenkedett a farkas, de látszott rajta, hogy nagyon érdekli a dolog.
- Annyira igaz, hogy a falu népe megfenyegetett, agyonvernek ha nélküled megyek vissza, mert ők csak egy magadfajta hatalmas erős farkast akarnak elöljárójuknak!
A farkas nem gyanakodott tovább, hanem felpattant a szamár hátára s még sürgette, sarkantyúzta is, hogy minél előbb beérjenek a faluba. Égett a vágytól, hogy mielőbb beiktassák új méltóságába.
Mikor a falubeliek meglátták a szamárháton lovagoló farkast, furkósbottal, cséphadaróval rohanták meg, és úgy agyba-főbe verték, hogy csak nagy keservesen tudott egérutat nyerni, megmenekülni. Lógott a nyelve, mire sikerült megszabadulni üldözőitől, s egy márványsziklán kipihenhette magát. Itt sokáig gondolkodott, de csodálatosképpen nem az emberekre haragudott. Az önvád mardosta és a szégyen égette, végül is így kiáltott fel égre meresztett szemmel:
- Apám se volt községi bíró, nagyapám se volt elöljáró, mi az ördögnek akartam én mindenáron az lenni? Megérdemelném, hogy egy erős ember szétverje a buta fejemet és szíjat hasítson a hátamból!
Egy vadász éppen akkor kapaszkodott fel a sziklára, meghallotta ezt a beszédet, s puskatussal akkorát ütött a farkas fejére, hogy abban a minutumban kilehelte gonosz lelkét.

Hirdetés

Ez is érdekelhet még