Meséld
Mese nem csak gyerekeknek

Mátyás király - a fiatal bíró

Mátyás király meg a fiatal bíró

Mikor Mátyás király az országban járt-kelt, elvetődött egy faluba. Amint beért, mindjárt látta, hogy ott valami nincs rendben. Az utcák szemetesek, a kerítések düledeznek, a templom-torony félredűlt. Kóbor kutyák grasszálnak fel s alá.
Mátyás világéletében szerette a rendet, ment hát nagy haraggal a bíróhoz.
- Ki itt a bíró? - kérdezte egy odavaló embertől.

- Az öreg bíró fiát választottuk meg - dünnyögte az orra alól a megszólított.
- Na, ez meg is látszik! Hogy volt kendteknek annyi esze, hogy fiatal bírót válasszanak?
Az atyafi vállat vont, a király meg bement a bíróhoz. A fiatal bíró hetyke legény volt, a királlyal is igen foghegyről beszélt. Méregbe gurult Mátyás király. Gondolta, megleckézteti ő ezt a gőgös hólyagot.
- Mire visszajövök, állítson kend elő nekem harminc farkast, negyven okost, hatvan bolondot, mert ha nem, abban a helyben elcsapom a bíróságból! - förmedt rá Mátyás király a fiatal bíróra.
A bírónak kikerekedett a szeme ijedtében. Egészen megállt az esze a király kívánságától. Nagy búsan hazaereszkedett. Kérdezte tőle az apja, az öreg bíró:
- Mi bajod van fiam, hogy úgy eleredt az orrod vére?
- Ne is kérdezze édesapám! Itt járt az előbb a király. Azt parancsolta, hogy mire visszajön, állítsak harminc farkast, negyven okost s hatvan bolondot. Ha ezeket elő nem állítom, elcsapat a bíróságból - panaszkodott a fiatal bíró.
Az öreg somolygott a bajusza alatt. Tudta ő, hogy mit kell tenni, de nem mondta meg a fiának. Hadd törje a fejit, ha olyan nagyon akart bíró lenni! Azért az öreg összeszedett harminc harmincéves férfit, negyven negyvenévest, s hatvan hatvanévest. Akkor azt mondta a fiának.
- Majd én megfelelek a királynak, ne búsulj!
Visszajött a király. Az emberek, akiket az öreg odarendelt, már mind ott várakoztak a község-házán.
- Minek jött ide ez a sok ember? Tán csak nem azt akarják látni, hogy vet ki engem a király a bíróságból? - ijedezett a fiatal bíró.
- Na, bíró úr! Teljesítette-e kend, amit parancsoltam? - kérdezte Mátyás.
A fiatal bíró csak tátogott. Az öreg bíró meg előállt, s megfelelt a királynak:
- Itt van harminc farkas! - mutatott a harmincévesekre. - Olyan erősek, mint a farkasok. Itt van negyven okos! - mutatott a negyvenévesekre. - Itt meg a hatvan bolond, a hatvan vénember.
A király azt mondta:
- Most kendtek is láthatják, hogy mennyivel több esze van az öregnek, mint a fiatalnak.
A fiatal bírót kidobta a bíróságból, az öreget meg felemelte.

 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://meseld.galanthus.hu/

Ezek is érdekesek lehetnek neked:

2030. január 11.
Vietnami mesék
A Banh Chung eredete Fordította: Dr. Gion Gáb...
2016. október 08.
Vietnami mesék
A bétel legendája Fordította: Dr. Gion GáborT...
2019. augusztus 06.
G. Joó Katalin
G. Joó Katalin - A cseppkőbarlang titkai - Az Erde...